La Vida

La Vida; canvas, glossy magazine; 210×130 cm; 2011

© Foto by Pavel BratKuhnya
Slope
Repentance XXI
New video by Ivan Ukhov