La Vida

La Vida; canvas, glossy magazine; 210×130 cm; 2011

© Foto by Pavel BratSynergy Orchestra IV
Synergy Orchestra VII
Body Mass XXVI
Human Architecture Lab in Anna Nova Gallery