EVCFE XXXVIII

EVCFE XXXVIII; paper, steel, silicon; 2017

© Foto by Vadim Gortinsky

© Foto by Vadim Gortinsky

© Foto by Vadim Gortinsky

© Foto by Vadim Gortinsky

© Foto by Vadim Gortinsky

© Foto by Vadim Gortinsky

© Foto by Vadim Gortinsky

© Foto by Vadim Gortinsky

© Foto by Vadim Gortinsky

© Foto by Vadim GortinskyTetris
TROTM III
II
Opening Martyr exhibition in Agency Art Ru