EVCFE XXIV

EVCFE XXIV; paper, silicone, plywood, wood, textile, steel, acrylic; 24x108x24 cm; 2016

© Foto by Alexander Lavrentiev

© Foto by Alexander Lavrentiev

© Foto by Alexander Lavrentiev

© Foto by Alexander LavrentievEVCFE XXI
White Star
Jeweler Icons I
WE ARE KIRILL SEREBRENNIKOV!