EVCFE XXII

EVCFE XXII; paper, silicone, plywood, wood, textile, steel, acrylic; 48×109,5×16,5 cm; 2016

© Foto by Alexander Lavrentiev

© Foto by Alexander Lavrentiev

© Foto by Alexander Lavrentiev

© Foto by Alexander LavrentievEVCFE XXX
DDD II IV
Wedding
Lock